Rodzinny Ogród Działkowy
Malina

Adres

Bohaterów Warszawy 4

25-394 Kielce

Dyżur Zarządu

WTORKI

16.00 – 18.00

Emial

rodmalina.info@gmail.com

Gospodarz

513-686-576

Ogłoszenia

Konkurs „Działka roku 2024”

Zarząd ROD Malina ogłacza drugą edycje konkursu „Działka rok 2024”. Na zgłoszenia działkowcy mają czas do 15 lipca drogą elektroniczną  lub osobiście w siedzibie Zarządu.  Warunkiem koniecznym udziału w konkursu jest dostarczenie do 15 lipca : Wypełnionej i podpisanej...

Włączenie wody

Zarząd ROD Malina informuje że włączenie wody będzie odbywać się w dniach 8 – 11 kwietnia. Prosimy działkowców o przygotowanie instalacji wodnej po zimie. W przypadku nie przygotowania instalacji do napełnienia po zimie skutkować to będzie naliczeniem dodatkowych...

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Zarząd ROD „Malina” zawiadamia, że w dniu 27.04.2024 r. w świetlicy ROD „Malina” odbędzie się  Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze I termin godzina 10.00 (pod warnkiem udziału ponad połowy członków ROD „Malina”) II termin...

WALNE ZEBRANIE

Zarząd ROD „Malina” zawiadamia, że w dniu 22.04.2022 r. w świetlicy ROD „Malina” odbędzie się  Walne Zebranie Sprawozdawcze I termin godzina 10.00 (pod warnkiem udziału ponad połowy członków ROD „Malina”) II termin godzina 10.30 (bez względu na liczbę członków ROD...

Włączenie wody

Zarząd ROD Malina informuje że włączenie wody bedzie odbywać się w dnaich 17 - 20 kwietnia. Prosimy działkowców o przygotowanie instalacji wodnej po zimie.

Zapytanie ofertowe – rębak

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup rębaka do gałęzi. Termin na złożenie oferty upływa w dniu 18.01.2023 r.   Oświadczenie o braku powiązań z Wykonawcą - pobierz

Grant na 100.000 zł z ARiMR

Nasz ogród trzymał grant w wyskości 100 000zł w ramach projektu "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych". W zakres projektu wchodzi zakup rębaka, tablic edukacyjnych, budek dla praków oraz hoteli dla owadów. Projekt ma się przyczynić do...

Konkurs fotograficzny

Okręg Świętokrzyski PZD ogłasza konkurs fotograficzny na zdjęcia ciekawych kwitnących odmian prezentujących piękne okazy uprawianych przez działkowców lilii. Zasady konkursu : Każdy działkowiec z Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Świętokrzyskiego PZD może przesłać...

Konkurs

Zarząd ROD Malina ogłasza konkurs "Działka rok 2022". Wszystkich chętnych zapraszany do udziału w konkursie. Łączna wartość nagród to 2500zł. Zgłoszenie przyjmujemy do 15 czerwca w siedzibie zarządu lub poprzez email. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w ostatnią...

Doradztwo ogrodnicze

Zarząd ROD Malina informuje że został powołany Społeczny Instruktor Ogrodowy służący Państwu fachowym doradztwem ogrodniczym w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca od 16.00 do 17.00 w siedzibie zarządu.

Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych

r Inwestycje są współfinansowane z grantu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi Priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Nazwa projektu: Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych.

Miejsce realizacji: ROD „Malina  w Kielcach” ul. Bohaterów Warszawy 4, 25-394 Kielce

Wartość projektu: Dofinansowanie UE: 100 000,00zł zł

Okres realizacji:  01.010.2022 do 31.01.2023

Zakres sprojektu:

  • Zakup rębaka
  • Zakup Tablic edukacyjnych 5szt.  
  • Zakup budek dla ptaków 60 szt.
  • Zakup hoteli dla owadów 10 szt.

W ramach projektu realizowany  jest cel strategiczny, jakim jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych
w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych.

Zakup rębarki pozwoli wyeliminować potrzebę utylizacji dużej ilości zbędnych gałęzi wytwarzanych na terenie naszego ogrodu.  Produkowana zrębka będzie wykorzystywana przez użytkowników do ściółkowania gleby. Ściółkowane poprawia małą retencję wody oraz ogranicza potrzebę nawadniania. Dodatkowo ściółkowanie przeciwdziała erozji gleby. Materia organiczna powraca na teren, w którym została wytworzona. Rozkładając się materia organiczna zwiększa zawartość próchnicy w glebie oraz składników mineralnych, ograniczając potrzeby nawozowe. Ściółkowanie materiału zrębkowego przyczyni się, poprzez eliminację  spalania, do poprawy jakości powietrza oraz użyźnienia gleby, a przez to – poprawy stanu środowiska i złagodzenia skutków zmian klimatycznych poprzez zwiększenie pochłaniania gazów cieplarnianych.

Zwiększenie populacji ptaków i owadów pożytecznych poprzez zakup i montaż budek dla ptaków oraz hoteli dla owadów ograniczy populację szkodników i komarów. Zmniejszy to ilość używanych środków ochrony roślin poprawiając w ten sposób stan środowiska naturalnego

Zakup tablic pozwoli podnosić świadomość ekologiczną lokalnej społeczności. 

 

Informacje o ROD Malina

Opłaty za użytkowanie działki

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego Malina

Historia Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Galeria