Włączenie wody

Zarząd ROD Malina informuje że włączenie wody bedzie odbywać się w dnaich 20 – 23 kwietnia.

Prosimy o  przygotowanie instalacji do poboru wody po zimie.