Zakaz palenia

Na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA wszelkich odpadów i resztek roślinnych (regulamin ROD §68 pkt.5)

Za spalanie odpadów można być ukaranym mandatem w wysokości do 500 zł lub karą grzywny do 5000 zł.