Opłaty

Opłaty za użytkowanie działki

  • Opłaty za użytkowanie działki pobierane są raz w roku do 30 czerwca. Po tym terminie naliczane będą odsetki ustawowe.
  • Bardzo prosimy o wpłaty przelewem na nasz numer bankowy    70 8493 0004 0000 0012 1978 0001

Opłaty za użytkowanie działki w 2022r.

*Opłaty wnoszone jednorazowo przez nowego działkowca

Wpisowe – 200 zł

Opłata inwestycyjna – 1500zł

 

Numer rachunku bankowego

70 8493 0004 0000 0012 1978 0001