Zarząd Ogrodu
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego Malina

W dniu  27 kwietnia 2019 roku na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym  został wybrany nowy Zarząd na czteroletnią kadencję 2019 – 2022. W skład Zarządu powołano ośmiu członków. Obecnie zarząd liczy siedmiu członków.

Obecny skład Zarządu:

Prezes

Dariusz Kielasiński

 

Koordynowanie i kierowanie pracami Zarządu

 

Wiceprezes

Daniel Odo

 

Prowadzenie strony internetowej. Obsługa poczty elektronicznej. Kontrola przeprowadzanych w ogrodzie inwestycji. Doradztwo ogrodnicze – Społeczny Instruktor Ogrodowy

Sekretarz

Krystyna Stawińska

 

Ewidencja podjętych uchwał oraz prowadzenie protokołów posiedzeń Zarządu, prowadzenie rejestru działek

 

Skarbnik

Wioletta Krajewska

 

Odpowiedzialność za sprawy finansowe ogrody, przyjmowanie opłat

 

Członek Zarządu

Halina Wiącek

 

 Gospodarowanie świetlicą

 

Członek Zarządu

Gracjan Bazyl

 

Gospodarz

Jarosław Wiatr

 

tel. 513-686-576