Konkurs fotograficzny "Najpiękniejsza lilia roku 2022"

Okręg Świętokrzyski PZD ogłasza konkurs fotograficzny na
zdjęcia ciekawych kwitnących odmian prezentujących piękne okazy uprawianych przez działkowców lilii.

Zasady konkursu :
Każdy działkowiec z Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Świętokrzyskiego PZD
może przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: swietokrzyski@pzd.pl do 10 zdjęć jego zdaniem najciekawszych, kwitnących odmian uprawianych przez niego lilii. W zgłoszeniu należy podać nazwę lilii lub grupę (azjatycka, trąbkowa, mieszaniec czy
tylko gatunek), wysokość okazu – pędu oraz jednozdaniowe uzasadnienie jej zgłoszenia do konkursu – kolorystyka, kształt kwiatu itp. W przekazanych
informacjach prosimy także o podanie nazwy ROD, w którym rośnie wysłana do konkursu lilia. Całości winna dopełnić zgoda na publikację danych osobowych zgłaszających – wymagana celem ogłoszenia wyników konkursu i jego laureatów.
Termin zgłaszania zdjęć lilii do konkursu: od 15 lipca do 10 sierpnia. Komisja konkursowa w dniach 16-19 sierpnia br. dokona przeglądu i oceny
zgłoszonych fotografii i 25 sierpnia na stronie internetowej Okręgu ogłosi jego
wyniki – zdjęcia wybranych lilii wraz z listą laureatów. Wszyscy laureaci zostaną
także powiadomieni indywidualnie.
Także i w roku bieżącym przewidziane są nagrody dla zwycięzców oraz osób
biorących udział w konkursie. Będą to publikacje poświęcone ogrodnictwu oraz
ciekawe, atrakcyjne rośliny do wysadzenia na działce.
Gorąco zachęcamy działkowców do udziału w konkursie! Pochwalmy się swoimi
liliami!