Elektryfikacja - opłata

W związku z elektryfikacją ogrodu prosimy osoby, które deklarują chęć przystąpienia do projektu  o kontakt  osobisty w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do 17.00 w świetlicy ogrodu działkowego „Malina” w celu podpisania umowy oraz dokonania opłaty w wysokości 900 zł.

Kwota może być podzielona na dwie raty:

I rata 500,00 zł płatna do 30 września 2021 roku,

II rata 400,00 zł płatna do 15 listopada 2021 roku