Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd ROD „Malina” zawiadamia, że w dniu 07.05.2022 r. w świetlicy ROD „Malina” odbędzie się 

Walne Zebranie Sprawozdawcze

I termin godzina 11.00

(pod warnkiem udziału ponad połowy członków ROD „Malina”)

II termin godzina 12.00

(bez względu na liczbę członków ROD „Malina”)