Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup rębaka do gałęzi.

Termin na złożenie oferty upływa w dniu 18.01.2023 r.

 

  • Oświadczenie o braku powiązań z Wykonawcą – pobierz