Zasady wjazdu na teren ogrodu

Działkowcy mogą wjeżdżać pojazdami mechanicznymi na teren ROD „Malina” w celu wwiezienia lub wywiezienia materiałów budowlanych, obornika, płodów rolnych, nawozów, przedmiotów wielkogabarytowych itp. w następujących sytuacjach:

 

  1. W okresie od 1 kwietnia do 31 października w każdą sobotę w godzinach od 9.00 do 17.00.
  2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wjazdu pojazdem mechanicznym na teren ogrodu w innych terminach i porach dnia, za zgodą gospodarza Ogrodu lub Zarządu, po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny wjazdu oraz wyjazdu.
  3. Kategorycznie zabrania się wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren ogrodu w czasie wiosennych roztopów lub po długotrwałych i intensywnych opadach deszczu, w celu uniknięcia dewastacji alejek ogrodowych W takich sytuacjach bramy wjazdowe nie będą otwierane.
  4. Każdy pojazd po rozładunku lub załadunku musi opuścić teren ogrodu. Parkowanie pojazdów może odbywać się tylko poza terenem ogrodu.
  5. Działkowiec który na skutek wjazdu pojazdu mechanicznego na teren ogrodu, uszkodzi aleję ogrodową, będzie zobowiązany ją naprawić na własny koszt.